Studieforbundstatistikk
Studieforbundenes kursvirksomhet i 2017Akademisk Studieforbund

1 944kurs
1 %tilrettelagte kurs
59 443deltakere
42 174kurstimer
23frivillige og ideelle organisasjoner
81 av 426kommuner med kursvirksomhet

Statistikken viser kursvirksomhet i studieforbund som er godkjent og får tilskudd etter voksenopplæringsloven. Denne rapporten viser kurs som er gjennomført i Akademisk Studieforbund i 2017.

For mer informasjon, se vofo.no eller kontakt Vofo på vofo@vofo.no.

Vofo logo

Kurs i hele landet

Kursoversikt for alle fylker

Antall kurs, timer og deltakere per fylke etter kurs pr. 1 000 innbyggere i 2017

FylkeKursKurstimerDeltakereKurs pr. 1 000 innbyggere
1Oslo83615 05125 0071,3
2Vest-Agder1374 2661 2490,7
3Sør-Trøndelag1482 6347 2980,5
4Troms731 3242 1650,4
5Akershus1913 4476 2030,3
6Rogaland1253 6632 4570,3
7Hordaland1372 6265 3800,3
8Finnmark193385040,2
9Hedmark474 5719750,2
10Vestfold426581 4910,2
11Buskerud461 1241 6960,2
12Nordland366559820,1
13Aust-Agder131756520,1
14Sogn og Fjordane122465500,1
15Møre og Romsdal284347470,1
16Oppland173467130,1
17Nord-Trøndelag111505800,1
18Østfold193495450,1
19Telemark71172490,0

Timer i perioden fra 2015 til 2017

Antall timer per år, i Akademisk Studieforbund og alle studieforbund

Kurs i perioden fra 2015 til 2017

Antall kurs per år, i Akademisk Studieforbund og alle studieforbund

Deltakere i perioden fra 2015 til 2017

Antall deltakere per år, i Akademisk Studieforbund og alle studieforbund

Organisasjoner i studieforbundet

Kursoversikt for topp 5 organisasjoner

Antall kurs, timer og deltakere per organisasjon i Akademisk Studieforbund 2017

OrganisasjonKursKurstimerDeltakere
1Den norske legeforening3538 54611 646
2Tekna - Teknisk naturvitenskapelig forening4175 94820 080
3Fjellugla kompetanse314 347369
4Aftenskolen Agder1213 962725
5Norsk Psykologiforening1863 5324 414

Organisasjonenes kurstimer i 2016 og 2017

Antall kurstimer per år, etter organisasjon

Deltakere på kursemner

Deltakere innenfor ulike kursemner

Antall deltakere i Akademisk Studieforbund 2017, etter hovedemne og kjønn

EmneKvinnerMennSum deltakere
1Organisasjons- og ledelsesfag16 7208 33325 053
2Helse-, sosial- og idrettsfag7 5234 92212 445
3Realfag, industri- og tekniske fag2 9897 59610 585
4Samfunnsfag2 7679503 717
5Samferdsels- og kommunikasjonsfag8841 7422 626
6Naturbruk, økologi-, miljøverns- og friluftslivsfag9469571 903
7Økonomi og IKT-fag6587941 452
8Språkfag365252617
9Humanistiske fag, tros-, og livssynsfag200315515
10Estetiske fag og håndverksfag41069479
11Tjenesteyting og servicefag292251

Deltakernes alder i perioden fra 2015 til 2017

Antall deltakere per år, etter 10-årige aldersgrupper

Topp 5 kursemner for deltakere 14-19 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 14-19 år

EmneDeltakere
1Andre industri- og tekniske fag174
2Norsk som andrespråk14
3Tegning, maling, grafikk14
4Andre naturbruk, økologi- og miljøvernsfag12
5Engelsk5

Topp 5 kursemner for deltakere 20-29 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 20-29 år

EmneDeltakere
1Tillitsvalgte i arbeidslivet1 985
2Andre industri- og tekniske fag1 979
3Psykologi1 056
4Helse og omsorg721
5Bygg og anlegg498

Topp 5 kursemner for deltakere 30-39 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 30-39 år

EmneDeltakere
1Helse og omsorg5 783
2Tillitsvalgte i arbeidslivet5 401
3Psykologi1 722
4Bygg og anlegg1 178
5Andre organisasjons- og ledelsesfag947

Topp 5 kursemner for deltakere 40-49 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 40-49 år

EmneDeltakere
1Tillitsvalgte i arbeidslivet7 190
2Andre helse-, sosial- og idrettsfag1 720
3Helse og omsorg1 584
4Bygg og anlegg1 315
5Andre organisasjons- og ledelsesfag779

Topp 5 kursemner for deltakere 50-59 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 50-59 år

EmneDeltakere
1Tillitsvalgte i arbeidslivet5 118
2Bygg og anlegg1 308
3Andre kommunikasjons- og samferdselsfag999
4Andre organisasjons- og ledelsesfag655
5Andre industri- og tekniske fag572

Topp 5 kursemner for deltakere 60+ år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 60+ år

EmneDeltakere
1Tillitsvalgte i arbeidslivet2 293
2Bygg og anlegg470
3Andre industri- og tekniske fag377
4Helse og omsorg332
5Andre kommunikasjons- og samferdselsfag264

Kommuner i Akademisk Studieforbund

Kursoversikt for topp 25 av 426 kommuner

Antall kurs, timer og deltakere per kommune etter kurs pr. 1 000 innbyggere i Akademisk Studieforbund 2017

KommuneKursKurstimerDeltakereKurs pr. 1 000 innbyggere
1Hof192383316,0
2Tynset195591963,4
3Frøya121561 3932,4
4Ullensaker841 4033 3312,4
5Kristiansand1284 1178391,4
6Flå11330,9
7Oslo kommune58111 01516 3900,9
8Trondheim1262 3525 5360,7
9Tromsø488901 4970,6
10Kongsberg175483860,6
11Stavanger802 3161 6640,6
12Hole4531460,6
13Asker338506310,5
14Lørenskog172611060,5
15Rygge7931830,4
16Hol2382100,4
17Gol246840,4
18Bergen1192 4144 1590,4
19Vestby7761540,4
20Stor-Elvdal18160,4
21Hammerfest498720,4
22Hjelmeland11070,4
23Skedsmo193328290,4
24Ringsaker123 7891790,4
25Lyngen116240,3