Fylkesstatistikk
Studieforbundenes kursvirksomhet i 2016Vest-Agder

1 594kurs
14 %tilrettelagte kurs
15 499deltakere
44 571kurstimer
122frivillige og ideelle organisasjoner
15 av 15kommuner med kursvirksomhet

Statistikken viser kursvirksomhet i studieforbund som er godkjent og får tilskudd etter voksenopplæringsloven. Denne rapporten viser kurs som er gjennomført i Vest-Agder i 2016.

For mer informasjon, se vofo.no eller kontakt Vofo på vofo@vofo.no.

Vofo logo

Kurs i hele landet

Kursoversikt for alle fylker

Antall kurs, timer og deltakere per fylke etter kurs pr. 1 000 innbyggere i 2016

FylkeKursKurstimerDeltakereKurs pr. 1 000 innbyggere
1Oppland2 41866 66824 49212,8
2Hedmark2 34073 39623 06112,0
3Nord-Trøndelag1 61654 94017 27811,8
4Nordland2 60479 69426 40810,8
5Sogn og Fjordane1 11229 33212 95610,2
6Troms1 66452 61917 48010,1
7Telemark1 68052 96315 7609,7
8Finnmark71525 5186 9919,4
9Hordaland4 658148 47851 3649,0
10Vest-Agder1 59444 57115 4998,7
11Sør-Trøndelag2 67191 68735 1088,5
12Møre og Romsdal2 25362 84325 8318,5
13Buskerud2 24675 36924 2048,1
14Vestfold1 96774 89520 6058,0
15Akershus4 465136 66553 6457,5
16Oslo4 804149 00165 9037,3
17Østfold2 10571 95022 4497,3
18Rogaland3 372103 93636 9057,2
19Aust-Agder78125 3398 9596,7

Timer i perioden fra 2015 til 2016

Antall timer per år, i Vest-Agder og hele landet

Kurs i perioden fra 2015 til 2016

Antall kurs per år, i Vest-Agder og hele landet

Deltakere i perioden fra 2015 til 2016

Antall deltakere per år, i Vest-Agder og hele landet

Studieforbund i Vest-Agder

Kursoversikt for alle studieforbund

Antall kurs, timer og deltakere per studieforbund i Vest-Agder 2016

StudieforbundKursKurstimerDeltakere
1Kristelig studieforbund (K-stud)40610 6483 127
2Studieforbundet Livslang Læring (SLL)1977 2282 165
3Studieforbundet Funkis (Funkis)2285 2761 808
4Akademisk Studieforbund (AKS)1634 9071 777
5Musikkens studieforbund (MSF)1234 2971 626
6Studieforbundet kultur og tradisjon (SKT)1263 5431 135
7Idrettens studieforbund (ISF)1182 0411 199
8Studieforbundet AOF Norge (AOF)431 716576
9Studieforbundet KOR (SfK)511 436902
10Studieforbundet natur og miljø (N&M)681 377750
11Studieforbundet næring og samfunn (SNS)411 270275
12Venstres studieforbund (VS)1448569
13Senterpartiets Studieforbund (SpS)1533785
14Studieforbundet Solidaritet (SO)1105

Studieforbundenes kurstimer i 2015 og 2016

Antall kurstimer per år, etter studieforbund

Deltakere på kursemner

Deltakere innenfor ulike kursemner

Antall deltakere i Vest-Agder 2016, etter hovedemne og kjønn

EmneKvinnerMennSum deltakere
1Estetiske fag og håndverksfag3 2052 5655 770
2Organisasjons- og ledelsesfag1 5031 3222 825
3Humanistiske fag, tros-, og livssynsfag1 3009842 284
4Helse-, sosial- og idrettsfag1 2524661 718
5Naturbruk, økologi-, miljøverns- og friluftslivsfag5267761 302
6Realfag, industri- og tekniske fag36531567
7Språkfag261175436
8Samfunnsfag13678214
9Økonomi og IKT-fag56151207
10Samferdsels- og kommunikasjonsfag355691
11Tjenesteyting og servicefag483785

Deltakernes alder i perioden fra 2015 til 2016

Antall deltakere per år, etter 10-årige aldersgrupper

Topp 5 kursemner for deltakere 14-19 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 14-19 år

EmneDeltakere
1Kristendom604
2Friluftslivsfag485
3Andre organisasjons- og ledelsesfag392
4Samspill310
5Etikk231

Topp 5 kursemner for deltakere 20-29 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 20-29 år

EmneDeltakere
1Andre organisasjons- og ledelsesfag274
2Kristendom198
3Jakt137
4Musikk130
5Samspill123

Topp 5 kursemner for deltakere 30-39 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 30-39 år

EmneDeltakere
1Kristendom247
2Andre organisasjons- og ledelsesfag228
3Tillitsvalgte i arbeidslivet162
4Helse og omsorg120
5Musikk104

Topp 5 kursemner for deltakere 40-49 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 40-49 år

EmneDeltakere
1Tillitsvalgte i arbeidslivet314
2Andre organisasjons- og ledelsesfag275
3Kristendom263
4Sang, vokalmusikk og kor227
5Samspill206

Topp 5 kursemner for deltakere 50-59 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 50-59 år

EmneDeltakere
1Sang, vokalmusikk og kor521
2Kristendom261
3Tillitsvalgte i arbeidslivet245
4Samspill191
5Helse og omsorg149

Topp 5 kursemner for deltakere 60+ år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 60+ år

EmneDeltakere
1Sang, vokalmusikk og kor881
2Helse og omsorg833
3Dans436
4Kristendom385
5Tre248

Kommuner i Vest-Agder

Kursoversikt for alle kommuner

Antall kurs, timer og deltakere per kommune etter kurs pr. 1 000 innbyggere i Vest-Agder 2016

KommuneKursKurstimerDeltakereKurs pr. 1 000 innbyggere
1Sirdal2157815311,5
2Flekkefjord943 0531 01910,3
3Kristiansand87624 3068 0289,9
4Mandal1504 4761 3839,7
5Farsund911 8769789,4
6Audnedal153011148,6
7Søgne933 0188988,3
8Vennesla1092 1759227,6
9Åseral6121536,4
10Kvinesdal351 0904415,9
11Hægebostad91841025,3
12Marnardal112331124,8
13Lyngdal371 1264234,4
14Songdalen261 2883494,1
15Lindesnes156802203,0