Studieforbundstatistikk
Studieforbundenes kursvirksomhet i 2016Studieforbundet Solidaritet

508kurs
31 %tilrettelagte kurs
2 526deltakere
57 087kurstimer
17frivillige og ideelle organisasjoner
50 av 428kommuner med kursvirksomhet

Statistikken viser kursvirksomhet i studieforbund som er godkjent og får tilskudd etter voksenopplæringsloven. Denne rapporten viser kurs som er gjennomført i Studieforbundet Solidaritet i 2016.

For mer informasjon, se vofo.no eller kontakt Vofo på vofo@vofo.no.

Vofo logo

Kurs i hele landet

Kursoversikt for alle fylker

Antall kurs, timer og deltakere per fylke etter kurs pr. 1 000 innbyggere i 2016

FylkeKursKurstimerDeltakereKurs pr. 1 000 innbyggere
1Oppland633 4231890,3
2Vestfold6313 2341140,3
3Hedmark446 3023930,2
4Oslo1416 8946960,2
5Buskerud326 1851660,1
6Rogaland544 3642540,1
7Nord-Trøndelag145 656390,1
8Finnmark6392310,1
9Sør-Trøndelag245 3731560,1
10Akershus331 3741550,1
11Nordland12546750,0
12Sogn og Fjordane3188140,0
13Østfold62541530,0
14Telemark32 60090,0
15Hordaland7136690,0
16Møre og Romsdal215680,0
17Vest-Agder11050,0
18Troms0000,0
19Aust-Agder0000,0

Timer i perioden fra 2015 til 2016

Antall timer per år, i Studieforbundet Solidaritet og alle studieforbund

Kurs i perioden fra 2015 til 2016

Antall kurs per år, i Studieforbundet Solidaritet og alle studieforbund

Deltakere i perioden fra 2015 til 2016

Antall deltakere per år, i Studieforbundet Solidaritet og alle studieforbund

Organisasjoner i studieforbundet

Kursoversikt for topp 5 organisasjoner

Antall kurs, timer og deltakere per organisasjon i Studieforbundet Solidaritet 2016

OrganisasjonKursKurstimerDeltakere
1Camphill bevegelsen19431 164558
2Biodynamisk forening198 87254
3FLS - Foreningen for livsveiledning1084 202910
4Norsk Gardsost43 97612
5SOFT - Samarbeidsorganisasjonen for film og teater232 714104

Organisasjonenes kurstimer i 2015 og 2016

Antall kurstimer per år, etter organisasjon

Deltakere på kursemner

Deltakere innenfor ulike kursemner

Antall deltakere i Studieforbundet Solidaritet 2016, etter hovedemne og kjønn

EmneKvinnerMennSum deltakere
1Samfunnsfag64193734
2Estetiske fag og håndverksfag391206597
3Helse-, sosial- og idrettsfag39998497
4Naturbruk, økologi-, miljøverns- og friluftslivsfag249135384
5Språkfag12549174
6Tjenesteyting og servicefag7831109
7Organisasjons- og ledelsesfag41115
8Humanistiske fag, tros-, og livssynsfag9413
9Økonomi og IKT-fag303

Deltakernes alder i perioden fra 2015 til 2016

Antall deltakere per år, etter 10-årige aldersgrupper

Topp 5 kursemner for deltakere 14-19 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 14-19 år

EmneDeltakere
1Andre samfunnsfaglige emner13
2Helseopplysning/kosthold12
3Norsk som andrespråk8
4Andre språk5
5Jordbruk5

Topp 5 kursemner for deltakere 20-29 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 20-29 år

EmneDeltakere
1Jordbruk67
2Helseopplysning/kosthold48
3Andre samfunnsfaglige emner46
4Psykologi36
5Jus23

Topp 5 kursemner for deltakere 30-39 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 30-39 år

EmneDeltakere
1Psykologi92
2Helseopplysning/kosthold77
3Jordbruk40
4Andre samfunnsfaglige emner36
5Andre språk34

Topp 5 kursemner for deltakere 40-49 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 40-49 år

EmneDeltakere
1Psykologi127
2Helseopplysning/kosthold117
3Jordbruk42
4Norsk som andrespråk24
5Andre språk22

Topp 5 kursemner for deltakere 50-59 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 50-59 år

EmneDeltakere
1Psykologi197
2Helseopplysning/kosthold120
3Sang, vokalmusikk og kor99
4Jordbruk51
5Andre naturbruk, økologi- og miljøvernsfag39

Topp 5 kursemner for deltakere 60+ år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 60+ år

EmneDeltakere
1Sang, vokalmusikk og kor146
2Helseopplysning/kosthold123
3Psykologi96
4Jordbruk21
5Andre naturbruk, økologi- og miljøvernsfag20

Kommuner i Studieforbundet Solidaritet

Kursoversikt for topp 25 av 428 kommuner

Antall kurs, timer og deltakere per kommune etter kurs pr. 1 000 innbyggere i Studieforbundet Solidaritet 2016

KommuneKursKurstimerDeltakereKurs pr. 1 000 innbyggere
1Andebu5110 869968,6
2Bjugn215 3231204,4
3Vindafjord343 8621033,9
4Østre Toten562 9251583,8
5Jondal360452,7
6Stange414 8743632,0
7Aurland3188141,7
8Bindal213671,4
9Enebakk13305841,2
10Lurøy242241,0
11Ringerike255 7641060,8
12Gjemnes215680,8
13Svelvik5461100,8
14Nordkapp2163160,6
15Herøy (Nordland)14830,6
16Steinkjer125 520330,6
17Tinn32 60090,5
18Ås9891410,5
19Vardø11650,5
20Alvdal118150,4
21Grong13230,4
22Deatnu - Tana12450,3
23Jevnaker2106140,3
24Alstahaug2120100,3
25Ringebu13320,2