Studieforbundstatistikk
Studieforbundenes kursvirksomhet i 2016Studieforbundet næring og samfunn

1 727kurs
3 %tilrettelagte kurs
15 289deltakere
35 760kurstimer
42frivillige og ideelle organisasjoner
280 av 428kommuner med kursvirksomhet

Statistikken viser kursvirksomhet i studieforbund som er godkjent og får tilskudd etter voksenopplæringsloven. Denne rapporten viser kurs som er gjennomført i Studieforbundet næring og samfunn i 2016.

For mer informasjon, se vofo.no eller kontakt Vofo på vofo@vofo.no.

Vofo logo

Kurs i hele landet

Kursoversikt for alle fylker

Antall kurs, timer og deltakere per fylke etter kurs pr. 1 000 innbyggere i 2016

FylkeKursKurstimerDeltakereKurs pr. 1 000 innbyggere
1Nord-Trøndelag981 8858420,7
2Oppland1312 3701 5400,7
3Aust-Agder791 8896860,7
4Nordland1532 9711 1550,6
5Sogn og Fjordane671 2174590,6
6Buskerud1452 6001 5250,5
7Telemark811 2296910,5
8Møre og Romsdal1231 9911 0040,5
9Troms601 5887430,4
10Sør-Trøndelag922 2096510,3
11Østfold732 0145170,3
12Hedmark499363550,3
13Hordaland1262 7169530,2
14Rogaland1132 3388350,2
15Finnmark187491740,2
16Akershus1342 6821 3380,2
17Vest-Agder411 2702750,2
18Oslo1122 4041 2040,2
19Vestfold327023420,1

Timer i perioden fra 2015 til 2016

Antall timer per år, i Studieforbundet næring og samfunn og alle studieforbund

Kurs i perioden fra 2015 til 2016

Antall kurs per år, i Studieforbundet næring og samfunn og alle studieforbund

Deltakere i perioden fra 2015 til 2016

Antall deltakere per år, i Studieforbundet næring og samfunn og alle studieforbund

Organisasjoner i studieforbundet

Kursoversikt for topp 5 organisasjoner

Antall kurs, timer og deltakere per organisasjon i Studieforbundet næring og samfunn 2016

OrganisasjonKursKurstimerDeltakere
1Norges Skogeierforbund4567 2823 166
2Norsk Fagutdanning AS1646 7041 289
3Norges Bygdekvinnelag1312 895971
4Folkeakademienes Landsforbund1112 692636
5Norges Kvinne- og Familieforbund751 740479

Organisasjonenes kurstimer i 2015 og 2016

Antall kurstimer per år, etter organisasjon

Deltakere på kursemner

Deltakere innenfor ulike kursemner

Antall deltakere i Studieforbundet næring og samfunn 2016, etter hovedemne og kjønn

EmneKvinnerMennSum deltakere
1Naturbruk, økologi-, miljøverns- og friluftslivsfag7713 9854 756
2Organisasjons- og ledelsesfag1 2161 3732 589
3Estetiske fag og håndverksfag1 4996412 140
4Realfag, industri- og tekniske fag712 0072 078
5Samfunnsfag7687771 545
6Helse-, sosial- og idrettsfag1 1382991 437
7Språkfag24740287
8Humanistiske fag, tros-, og livssynsfag21636252
9Økonomi og IKT-fag9673169
10Samferdsels- og kommunikasjonsfag261036

Deltakernes alder i perioden fra 2015 til 2016

Antall deltakere per år, etter 10-årige aldersgrupper

Topp 5 kursemner for deltakere 14-19 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 14-19 år

EmneDeltakere
1Skogbruk623
2Andre samfunnsfaglige emner554
3Tillitsvalgte i frivillige organisasjoner293
4Politisk skolering88
5Jakt79

Topp 5 kursemner for deltakere 20-29 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 20-29 år

EmneDeltakere
1Skogbruk617
2Tillitsvalgte i frivillige organisasjoner271
3Bygg og anlegg269
4Andre samfunnsfaglige emner241
5Jakt173

Topp 5 kursemner for deltakere 30-39 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 30-39 år

EmneDeltakere
1Skogbruk437
2Bygg og anlegg323
3Andre samfunnsfaglige emner172
4Jakt161
5Andre industri- og tekniske fag149

Topp 5 kursemner for deltakere 40-49 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 40-49 år

EmneDeltakere
1Skogbruk408
2Bygg og anlegg259
3Jakt236
4Arbeidsmiljø/verneombud169
5Hagebruk, plantekultur og plantevern158

Topp 5 kursemner for deltakere 50-59 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 50-59 år

EmneDeltakere
1Skogbruk356
2Tekstil190
3Helseopplysning/kosthold162
4Hagebruk, plantekultur og plantevern151
5Bygg og anlegg146

Topp 5 kursemner for deltakere 60+ år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 60+ år

EmneDeltakere
1Tekstil422
2Litteratur195
3Helseopplysning/kosthold184
4Skogbruk153
5Andre samfunnsfaglige emner129

Kommuner i Studieforbundet næring og samfunn

Kursoversikt for topp 25 av 428 kommuner

Antall kurs, timer og deltakere per kommune etter kurs pr. 1 000 innbyggere i Studieforbundet næring og samfunn 2016

KommuneKursKurstimerDeltakereKurs pr. 1 000 innbyggere
1Nesna691 48136137,5
2Vegårshei15244937,4
3Namdalseid8891024,9
4Rennebu9223663,5
5Hjelmeland9133503,3
6Vega496353,2
7Bykle338183,2
8Fosnes238163,2
9Gildeskål6156462,9
10Birkenes13420812,5
11Surnadal151691032,5
12Hornindal335252,5
13Oppdal163271332,3
14Sør-Aurdal785342,3
15Evje og Hornnes8144442,2
16Åfjord791322,1
17Raarvihke - Røyrvik11572,1
18Hattfjelldal349182,0
19Vik563401,9
20Flesberg583761,9
21Leka11861,8
22Sauda8103481,7
23Åmli3154171,6
24Valle224121,6
25Steigen472341,6