Fylkesstatistikk
Studieforbundenes kursvirksomhet i 2016Oslo

4 804kurs
11 %tilrettelagte kurs
65 903deltakere
149 001kurstimer
249frivillige og ideelle organisasjoner
1 av 1kommuner med kursvirksomhet

Statistikken viser kursvirksomhet i studieforbund som er godkjent og får tilskudd etter voksenopplæringsloven. Denne rapporten viser kurs som er gjennomført i Oslo i 2016.

For mer informasjon, se vofo.no eller kontakt Vofo på vofo@vofo.no.

Vofo logo

Kurs i hele landet

Kursoversikt for alle fylker

Antall kurs, timer og deltakere per fylke etter kurs pr. 1 000 innbyggere i 2016

FylkeKursKurstimerDeltakereKurs pr. 1 000 innbyggere
1Oppland2 41866 66824 49212,8
2Hedmark2 34073 39623 06112,0
3Nord-Trøndelag1 61654 94017 27811,8
4Nordland2 60479 69426 40810,8
5Sogn og Fjordane1 11229 33212 95610,2
6Troms1 66452 61917 48010,1
7Telemark1 68052 96315 7609,7
8Finnmark71525 5186 9919,4
9Hordaland4 658148 47851 3649,0
10Vest-Agder1 59444 57115 4998,7
11Sør-Trøndelag2 67191 68735 1088,5
12Møre og Romsdal2 25362 84325 8318,5
13Buskerud2 24675 36924 2048,1
14Vestfold1 96774 89520 6058,0
15Akershus4 465136 66553 6457,5
16Oslo4 804149 00165 9037,3
17Østfold2 10571 95022 4497,3
18Rogaland3 372103 93636 9057,2
19Aust-Agder78125 3398 9596,7

Timer i perioden fra 2015 til 2016

Antall timer per år, i Oslo og hele landet

Kurs i perioden fra 2015 til 2016

Antall kurs per år, i Oslo og hele landet

Deltakere i perioden fra 2015 til 2016

Antall deltakere per år, i Oslo og hele landet

Studieforbund i Oslo

Kursoversikt for alle studieforbund

Antall kurs, timer og deltakere per studieforbund i Oslo 2016

StudieforbundKursKurstimerDeltakere
1Studieforbundet Livslang Læring (SLL)1 24539 13015 053
2Musikkens studieforbund (MSF)38926 0283 993
3Kristelig studieforbund (K-stud)50616 4834 642
4Akademisk Studieforbund (AKS)75913 60619 233
5Studieforbundet KOR (SfK)23810 3834 433
6Studieforbundet Funkis (Funkis)4789 9434 699
7Idrettens studieforbund (ISF)3828 1536 076
8Studieforbundet kultur og tradisjon (SKT)2018 0771 477
9Studieforbundet Solidaritet (SO)1416 894696
10Studieforbundet AOF Norge (AOF)1443 5382 089
11Studieforbundet natur og miljø (N&M)1563 0131 917
12Studieforbundet næring og samfunn (SNS)1122 4041 204
13Venstres studieforbund (VS)36826323
14Samisk studieforbund (SOL)637628
15Senterpartiets Studieforbund (SpS)1114740

Studieforbundenes kurstimer i 2015 og 2016

Antall kurstimer per år, etter studieforbund

Deltakere på kursemner

Deltakere innenfor ulike kursemner

Antall deltakere i Oslo 2016, etter hovedemne og kjønn

EmneKvinnerMennSum deltakere
1Estetiske fag og håndverksfag10 8697 17618 045
2Organisasjons- og ledelsesfag7 4859 49916 984
3Helse-, sosial- og idrettsfag6 8053 47010 275
4Språkfag3 3431 6985 041
5Samfunnsfag3 6381 3635 001
6Humanistiske fag, tros-, og livssynsfag2 6161 9324 548
7Realfag, industri- og tekniske fag1 1381 5892 727
8Naturbruk, økologi-, miljøverns- og friluftslivsfag8181 2152 033
9Økonomi og IKT-fag442281723
10Samferdsels- og kommunikasjonsfag110392502
11Tjenesteyting og servicefag131124

Deltakernes alder i perioden fra 2015 til 2016

Antall deltakere per år, etter 10-årige aldersgrupper

Topp 5 kursemner for deltakere 14-19 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 14-19 år

EmneDeltakere
1Andre organisasjons- og ledelsesfag1 929
2Samspill1 350
3Etikk1 347
4Musikk656
5Instrumentalopplæring382

Topp 5 kursemner for deltakere 20-29 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 20-29 år

EmneDeltakere
1Andre organisasjons- og ledelsesfag1 354
2Psykologi1 277
3Kristendom1 198
4Norsk som hovedspråk1 164
5Sang, vokalmusikk og kor1 110

Topp 5 kursemner for deltakere 30-39 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 30-39 år

EmneDeltakere
1Helse og omsorg3 641
2Psykologi1 480
3Andre organisasjons- og ledelsesfag1 356
4Tillitsvalgte i arbeidslivet1 326
5Norsk som hovedspråk1 121

Topp 5 kursemner for deltakere 40-49 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 40-49 år

EmneDeltakere
1Andre organisasjons- og ledelsesfag1 994
2Tillitsvalgte i arbeidslivet1 906
3Helse og omsorg1 620
4Sang, vokalmusikk og kor1 067
5Samspill701

Topp 5 kursemner for deltakere 50-59 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 50-59 år

EmneDeltakere
1Sang, vokalmusikk og kor1 568
2Tillitsvalgte i arbeidslivet1 542
3Andre organisasjons- og ledelsesfag1 099
4Helse og omsorg858
5Samspill715

Topp 5 kursemner for deltakere 60+ år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 60+ år

EmneDeltakere
1Sang, vokalmusikk og kor2 014
2Helse og omsorg1 273
3Andre organisasjons- og ledelsesfag740
4Tillitsvalgte i arbeidslivet696
5Samspill657