Studieforbundstatistikk
Studieforbundenes kursvirksomhet i 2016Kristelig studieforbund

5 327kurs
0 %tilrettelagte kurs
41 325deltakere
144 464kurstimer
58frivillige og ideelle organisasjoner
233 av 428kommuner med kursvirksomhet

Statistikken viser kursvirksomhet i studieforbund som er godkjent og får tilskudd etter voksenopplæringsloven. Denne rapporten viser kurs som er gjennomført i Kristelig studieforbund i 2016.

For mer informasjon, se vofo.no eller kontakt Vofo på vofo@vofo.no.

Vofo logo

Kurs i hele landet

Kursoversikt for alle fylker

Antall kurs, timer og deltakere per fylke etter kurs pr. 1 000 innbyggere i 2016

FylkeKursKurstimerDeltakereKurs pr. 1 000 innbyggere
1Telemark61516 6514 1013,6
2Oppland58411 5443 4523,1
3Vest-Agder40610 6483 1272,2
4Rogaland96925 4896 7472,1
5Hordaland53414 1394 1431,0
6Buskerud2618 0172 4130,9
7Østfold2256 0792 6520,8
8Oslo50616 4834 6420,8
9Sør-Trøndelag2334 7051 7080,7
10Vestfold1685 1391 4290,7
11Hedmark1184 1349300,6
12Akershus3209 6842 4580,5
13Nordland1093 2457870,5
14Aust-Agder491 3937950,4
15Møre og Romsdal1094 2509930,4
16Sogn og Fjordane447783420,4
17Nord-Trøndelag306332210,2
18Troms351 0943220,2
19Finnmark12359630,2

Timer i perioden fra 2015 til 2016

Antall timer per år, i Kristelig studieforbund og alle studieforbund

Kurs i perioden fra 2015 til 2016

Antall kurs per år, i Kristelig studieforbund og alle studieforbund

Deltakere i perioden fra 2015 til 2016

Antall deltakere per år, i Kristelig studieforbund og alle studieforbund

Organisasjoner i studieforbundet

Kursoversikt for topp 5 organisasjoner

Antall kurs, timer og deltakere per organisasjon i Kristelig studieforbund 2016

OrganisasjonKursKurstimerDeltakere
1Pinsebevegelsen1 08334 7186 218
2Menighetene i Den Norske Kirke99025 0388 926
3Hekta59314 6973 061
4Normisjon37710 0802 488
5Ungdom i Oppdrags Studieråd1297 9091 309

Organisasjonenes kurstimer i 2015 og 2016

Antall kurstimer per år, etter organisasjon

Deltakere på kursemner

Deltakere innenfor ulike kursemner

Antall deltakere i Kristelig studieforbund 2016, etter hovedemne og kjønn

EmneKvinnerMennSum deltakere
1Humanistiske fag, tros-, og livssynsfag13 3268 87122 197
2Estetiske fag og håndverksfag5 2792 7358 014
3Organisasjons- og ledelsesfag2 0551 3593 414
4Naturbruk, økologi-, miljøverns- og friluftslivsfag1 5561 5343 090
5Helse-, sosial- og idrettsfag1 3361 4382 774
6Språkfag6594351 094
7Samfunnsfag471255726
8Økonomi og IKT-fag268
9Tjenesteyting og servicefag628

Deltakernes alder i perioden fra 2015 til 2016

Antall deltakere per år, etter 10-årige aldersgrupper

Topp 5 kursemner for deltakere 14-19 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 14-19 år

EmneDeltakere
1Kristendom8 441
2Friluftslivsfag2 973
3Andre organisasjons- og ledelsesfag2 026
4Sang, vokalmusikk og kor1 020
5Teater, revy og drama213

Topp 5 kursemner for deltakere 20-29 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 20-29 år

EmneDeltakere
1Kristendom3 907
2Sang, vokalmusikk og kor965
3Andre helse-, sosial- og idrettsfag331
4Norsk som andrespråk312
5Andre organisasjons- og ledelsesfag243

Topp 5 kursemner for deltakere 30-39 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 30-39 år

EmneDeltakere
1Kristendom2 250
2Sang, vokalmusikk og kor1 125
3Andre helse-, sosial- og idrettsfag436
4Norsk som andrespråk357
5Andre organisasjons- og ledelsesfag114

Topp 5 kursemner for deltakere 40-49 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 40-49 år

EmneDeltakere
1Kristendom1 846
2Sang, vokalmusikk og kor768
3Andre helse-, sosial- og idrettsfag394
4Norsk som andrespråk229
5Andre organisasjons- og ledelsesfag196

Topp 5 kursemner for deltakere 50-59 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 50-59 år

EmneDeltakere
1Kristendom1 898
2Sang, vokalmusikk og kor923
3Andre helse-, sosial- og idrettsfag340
4Andre organisasjons- og ledelsesfag193
5Norsk som andrespråk130

Topp 5 kursemner for deltakere 60+ år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 60+ år

EmneDeltakere
1Kristendom3 779
2Sang, vokalmusikk og kor1 651
3Samspill261
4Andre helse-, sosial- og idrettsfag227
5Andre samfunnsfaglige emner155

Kommuner i Kristelig studieforbund

Kursoversikt for topp 25 av 428 kommuner

Antall kurs, timer og deltakere per kommune etter kurs pr. 1 000 innbyggere i Kristelig studieforbund 2016

KommuneKursKurstimerDeltakereKurs pr. 1 000 innbyggere
1Agdenes1281 57181173,9
2Bø (Telemark)2062 4861 47233,8
3Hemsedal551 49561122,7
4Kragerø2157 8391 12420,3
5Lillehammer5109 4702 91318,6
6Seljord4576037315,0
7Lom195411758,1
8Sirdal143381137,6
9Lund203521026,2
10Kviteseid13328935,3
11Vegårshei10307644,9
12Farsund466483624,7
13Hægebostad8160924,7
14Steigen11494724,3
15781 6206034,2
16Finnøy131881284,0
17Oppegård983 2924993,7
18Gloppen212451513,6
19Rennesøy162621303,3
20Stavanger43712 5842 7353,3
21Vennesla476764113,3
22Forsand474153,2
23Rennebu8109543,1
24Våler (Østfold)167391073,1
25Iveland4153773,0