Studieforbundstatistikk
Studieforbundenes kursvirksomhet i 2016Studieforbundet Folkeuniversitetet

8 296kurs
2 %tilrettelagte kurs
108 493deltakere
310 632kurstimer
17frivillige og ideelle organisasjoner
340 av 428kommuner med kursvirksomhet

Statistikken viser kursvirksomhet i studieforbund som er godkjent og får tilskudd etter voksenopplæringsloven. Denne rapporten viser kurs som er gjennomført i Studieforbundet Folkeuniversitetet i 2016.

For mer informasjon, se vofo.no eller kontakt Vofo på vofo@vofo.no.

Vofo logo

Kurs i hele landet

Kursoversikt for alle fylker

Antall kurs, timer og deltakere per fylke etter kurs pr. 1 000 innbyggere i 2016

FylkeKursKurstimerDeltakereKurs pr. 1 000 innbyggere
1Hordaland1 39449 59615 0622,7
2Sogn og Fjordane2498 3003 4032,3
3Hedmark40815 6805 4522,1
4Oppland37913 5645 5272,0
5Troms32312 6053 6512,0
6Oslo1 24539 13015 0531,9
7Nordland41215 9845 6701,7
8Møre og Romsdal43614 4376 1781,6
9Sør-Trøndelag49818 2297 4841,6
10Nord-Trøndelag2108 1713 1511,5
11Buskerud41118 7044 9871,5
12Vestfold33515 7575 1821,4
13Rogaland59722 0067 4451,3
14Vest-Agder1977 2282 1651,1
15Akershus64126 05310 2631,1
16Finnmark792 6071 0501,0
17Aust-Agder1174 9401 3991,0
18Telemark1578 3642 3010,9
19Østfold2089 2773 0700,7

Timer i perioden fra 2015 til 2016

Antall timer per år, i Studieforbundet Folkeuniversitetet og alle studieforbund

Kurs i perioden fra 2015 til 2016

Antall kurs per år, i Studieforbundet Folkeuniversitetet og alle studieforbund

Deltakere i perioden fra 2015 til 2016

Antall deltakere per år, i Studieforbundet Folkeuniversitetet og alle studieforbund

Organisasjoner i studieforbundet

Kursoversikt for topp 5 organisasjoner

Antall kurs, timer og deltakere per organisasjon i Studieforbundet Folkeuniversitetet 2016

OrganisasjonKursKurstimerDeltakere
1Norges Musikkorps Forbund4 386160 18768 649
2Studieforbundet Folkeuniversitetet2 153103 30918 483
3Human-Etisk Forbund69323 65110 173
4Nasjonalforeningen for folkehelsen42811 1572 831
5Maskinentreprenørenes Landsforbund1714 1152 721

Organisasjonenes kurstimer i 2015 og 2016

Antall kurstimer per år, etter organisasjon

Deltakere på kursemner

Deltakere innenfor ulike kursemner

Antall deltakere i Studieforbundet Folkeuniversitetet 2016, etter hovedemne og kjønn

EmneKvinnerMennSum deltakere
1Estetiske fag og håndverksfag40 69332 29372 986
2Humanistiske fag, tros-, og livssynsfag6 2226 18612 408
3Språkfag6 0003 2719 271
4Helse-, sosial- og idrettsfag2 9351 5194 454
5Organisasjons- og ledelsesfag2 1591 2613 420
6Realfag, industri- og tekniske fag1892 5262 715
7Økonomi og IKT-fag1 0263901 416
8Samfunnsfag8122371 049
9Naturbruk, økologi-, miljøverns- og friluftslivsfag138258396
10Samferdsels- og kommunikasjonsfag52256308
11Tjenesteyting og servicefag254570

Deltakernes alder i perioden fra 2015 til 2016

Antall deltakere per år, etter 10-årige aldersgrupper

Topp 5 kursemner for deltakere 14-19 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 14-19 år

EmneDeltakere
1Samspill18 640
2Etikk10 173
3Instrumentalopplæring4 007
4Musikkteori1 279
5Dans642

Topp 5 kursemner for deltakere 20-29 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 20-29 år

EmneDeltakere
1Samspill5 519
2Norsk som hovedspråk2 334
3Instrumentalopplæring1 108
4Bygg og anlegg692
5Andre håndverksfag445

Topp 5 kursemner for deltakere 30-39 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 30-39 år

EmneDeltakere
1Samspill4 562
2Norsk som hovedspråk2 234
3Instrumentalopplæring779
4Bygg og anlegg582
5Andre helse-, sosial- og idrettsfag579

Topp 5 kursemner for deltakere 40-49 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 40-49 år

EmneDeltakere
1Samspill9 841
2Instrumentalopplæring1 434
3Norsk som hovedspråk720
4Bygg og anlegg652
5Andre helse-, sosial- og idrettsfag473

Topp 5 kursemner for deltakere 50-59 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 50-59 år

EmneDeltakere
1Samspill10 196
2Instrumentalopplæring1 261
3Bygg og anlegg533
4Andre helse-, sosial- og idrettsfag463
5Tillitsvalgte i arbeidslivet265

Topp 5 kursemner for deltakere 60+ år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 60+ år

EmneDeltakere
1Samspill7 166
2Andre humanistiske fag1 807
3Andre helse-, sosial- og idrettsfag895
4Instrumentalopplæring880
5Tekstil874

Kommuner i Studieforbundet Folkeuniversitetet

Kursoversikt for topp 25 av 428 kommuner

Antall kurs, timer og deltakere per kommune etter kurs pr. 1 000 innbyggere i Studieforbundet Folkeuniversitetet 2016

KommuneKursKurstimerDeltakereKurs pr. 1 000 innbyggere
1Fosnes2677314541,1
2Løten1053 06392413,8
3Etnedal13381919,8
4Radøy471 4575499,3
5Solund7154778,9
6Sømna161 1173747,9
7Norddal134551357,9
8Berlevåg7186797,0
9Hitra328682576,9
10Nordkapp215691756,4
11Jevnaker421 0843266,3
12Jølster193471686,3
13Bremanger241 0373546,2
14Lindås913 4799335,8
15Salangen133021125,8
16Lierne8315505,8
17Rissa357072455,3
18Lødingen11275905,1
19Mandal772 4756605,0
20Målselv325132284,7
21Steigen122562364,7
22Ørskog104612474,3
23Trøgstad232881484,3
24Dønna61451324,3
25Rendalen82381414,3