Fylkesstatistikk
Studieforbundenes kursvirksomhet i 2016Aust-Agder

781kurs
17 %tilrettelagte kurs
8 959deltakere
25 339kurstimer
96frivillige og ideelle organisasjoner
15 av 15kommuner med kursvirksomhet

Statistikken viser kursvirksomhet i studieforbund som er godkjent og får tilskudd etter voksenopplæringsloven. Denne rapporten viser kurs som er gjennomført i Aust-Agder i 2016.

For mer informasjon, se vofo.no eller kontakt Vofo på vofo@vofo.no.

Vofo logo

Kurs i hele landet

Kursoversikt for alle fylker

Antall kurs, timer og deltakere per fylke etter kurs pr. 1 000 innbyggere i 2016

FylkeKursKurstimerDeltakereKurs pr. 1 000 innbyggere
1Oppland2 41866 66824 49212,8
2Hedmark2 34073 39623 06112,0
3Nord-Trøndelag1 61654 94017 27811,8
4Nordland2 60479 69426 40810,8
5Sogn og Fjordane1 11229 33212 95610,2
6Troms1 66452 61917 48010,1
7Telemark1 68052 96315 7609,7
8Finnmark71525 5186 9919,4
9Hordaland4 658148 47851 3649,0
10Vest-Agder1 59444 57115 4998,7
11Sør-Trøndelag2 67191 68735 1088,5
12Møre og Romsdal2 25362 84325 8318,5
13Buskerud2 24675 36924 2048,1
14Vestfold1 96774 89520 6058,0
15Akershus4 465136 66553 6457,5
16Oslo4 804149 00165 9037,3
17Østfold2 10571 95022 4497,3
18Rogaland3 372103 93636 9057,2
19Aust-Agder78125 3398 9596,7

Timer i perioden fra 2015 til 2016

Antall timer per år, i Aust-Agder og hele landet

Kurs i perioden fra 2015 til 2016

Antall kurs per år, i Aust-Agder og hele landet

Deltakere i perioden fra 2015 til 2016

Antall deltakere per år, i Aust-Agder og hele landet

Studieforbund i Aust-Agder

Kursoversikt for alle studieforbund

Antall kurs, timer og deltakere per studieforbund i Aust-Agder 2016

StudieforbundKursKurstimerDeltakere
1Studieforbundet Livslang Læring (SLL)1174 9401 399
2Studieforbundet kultur og tradisjon (SKT)1184 7551 219
3Musikkens studieforbund (MSF)993 9821 728
4Studieforbundet Funkis (Funkis)1173 159751
5Studieforbundet næring og samfunn (SNS)791 889686
6Idrettens studieforbund (ISF)531 759573
7Studieforbundet natur og miljø (N&M)771 491817
8Kristelig studieforbund (K-stud)491 393795
9Studieforbundet AOF Norge (AOF)26860353
10Venstres studieforbund (VS)1245061
11Senterpartiets Studieforbund (SpS)18286193
12Akademisk Studieforbund (AKS)13250346
13Studieforbundet KOR (SfK)312538

Studieforbundenes kurstimer i 2015 og 2016

Antall kurstimer per år, etter studieforbund

Deltakere på kursemner

Deltakere innenfor ulike kursemner

Antall deltakere i Aust-Agder 2016, etter hovedemne og kjønn

EmneKvinnerMennSum deltakere
1Estetiske fag og håndverksfag2 3781 5633 941
2Organisasjons- og ledelsesfag9217491 670
3Naturbruk, økologi-, miljøverns- og friluftslivsfag3526491 001
4Humanistiske fag, tros-, og livssynsfag578362940
5Helse-, sosial- og idrettsfag620264884
6Realfag, industri- og tekniske fag47110157
7Samfunnsfag10243145
8Økonomi og IKT-fag10528133
9Språkfag443781
10Samferdsels- og kommunikasjonsfag527

Deltakernes alder i perioden fra 2015 til 2016

Antall deltakere per år, etter 10-årige aldersgrupper

Topp 5 kursemner for deltakere 14-19 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 14-19 år

EmneDeltakere
1Kristendom274
2Andre organisasjons- og ledelsesfag200
3Samspill185
4Teater, revy og drama183
5Jakt179

Topp 5 kursemner for deltakere 20-29 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 20-29 år

EmneDeltakere
1Politisk skolering111
2Jakt107
3Andre organisasjons- og ledelsesfag102
4Andre industri- og tekniske fag54
5Organisasjonskunnskap52

Topp 5 kursemner for deltakere 30-39 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 30-39 år

EmneDeltakere
1Tillitsvalgte i arbeidslivet109
2Sang, vokalmusikk og kor108
3Andre organisasjons- og ledelsesfag104
4Jakt58
5Kristendom56

Topp 5 kursemner for deltakere 40-49 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 40-49 år

EmneDeltakere
1Tillitsvalgte i arbeidslivet178
2Sang, vokalmusikk og kor149
3Andre organisasjons- og ledelsesfag144
4Samspill100
5Kristendom86

Topp 5 kursemner for deltakere 50-59 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 50-59 år

EmneDeltakere
1Sang, vokalmusikk og kor304
2Tillitsvalgte i arbeidslivet165
3Samspill162
4Helse og omsorg115
5Tekstil97

Topp 5 kursemner for deltakere 60+ år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 60+ år

EmneDeltakere
1Sang, vokalmusikk og kor848
2Helse og omsorg425
3Musikk170
4Kristendom155
5Folkedans154

Kommuner i Aust-Agder

Kursoversikt for alle kommuner

Antall kurs, timer og deltakere per kommune etter kurs pr. 1 000 innbyggere i Aust-Agder 2016

KommuneKursKurstimerDeltakereKurs pr. 1 000 innbyggere
1Bykle2050214621,2
2Gjerstad4097543816,2
3Vegårshei2973324614,2
4Tvedestrand611 55081710,1
5Iveland112541218,4
6Åmli144721257,6
7Arendal33311 2053 7587,5
8Bygland93681207,5
9Evje og Hornnes235563406,4
10Valle7123425,6
11Birkenes267832085,1
12Lillesand512 6105554,8
13Grimstad992 6751 2524,4
14Froland237932414,1
15Risør281 5853134,0