Studieforbundstatistikk
Studieforbundenes kursvirksomhet i 2016Akademisk Studieforbund

1 966kurs
1 %tilrettelagte kurs
55 156deltakere
43 613kurstimer
23frivillige og ideelle organisasjoner
71 av 428kommuner med kursvirksomhet

Statistikken viser kursvirksomhet i studieforbund som er godkjent og får tilskudd etter voksenopplæringsloven. Denne rapporten viser kurs som er gjennomført i Akademisk Studieforbund i 2016.

For mer informasjon, se vofo.no eller kontakt Vofo på vofo@vofo.no.

Vofo logo

Kurs i hele landet

Kursoversikt for alle fylker

Antall kurs, timer og deltakere per fylke etter kurs pr. 1 000 innbyggere i 2016

FylkeKursKurstimerDeltakereKurs pr. 1 000 innbyggere
1Oslo75913 60619 2331,2
2Vest-Agder1634 9071 7770,9
3Sør-Trøndelag1312 5175 6680,4
4Akershus2113 6367 5140,4
5Hedmark665 5191 4970,3
6Troms529511 4440,3
7Rogaland1434 2353 2900,3
8Hordaland1382 9205 3290,3
9Finnmark202655440,3
10Nordland529111 7640,2
11Vestfold385576730,2
12Buskerud439821 4980,2
13Oppland284169400,1
14Nord-Trøndelag203968610,1
15Telemark213185050,1
16Sogn og Fjordane132036510,1
17Aust-Agder132503460,1
18Møre og Romsdal295297080,1
19Østfold264959140,1

Timer i perioden fra 2015 til 2016

Antall timer per år, i Akademisk Studieforbund og alle studieforbund

Kurs i perioden fra 2015 til 2016

Antall kurs per år, i Akademisk Studieforbund og alle studieforbund

Deltakere i perioden fra 2015 til 2016

Antall deltakere per år, i Akademisk Studieforbund og alle studieforbund

Organisasjoner i studieforbundet

Kursoversikt for topp 5 organisasjoner

Antall kurs, timer og deltakere per organisasjon i Akademisk Studieforbund 2016

OrganisasjonKursKurstimerDeltakere
1Den norske legeforening44510 02711 688
2Fjellugla kompetanse425 135541
3Tekna - Teknisk naturvitenskapelig forening3114 82615 387
4Aftenskolen Agder1444 481871
5Norsk Psykologiforening1893 5644 694

Organisasjonenes kurstimer i 2015 og 2016

Antall kurstimer per år, etter organisasjon

Deltakere på kursemner

Deltakere innenfor ulike kursemner

Antall deltakere i Akademisk Studieforbund 2016, etter hovedemne og kjønn

EmneKvinnerMennSum deltakere
1Organisasjons- og ledelsesfag14 2597 68821 947
2Helse-, sosial- og idrettsfag7 6975 42813 125
3Realfag, industri- og tekniske fag3 3386 5769 914
4Samfunnsfag3 3551 3084 663
5Samferdsels- og kommunikasjonsfag5661 4912 057
6Språkfag6074551 062
7Økonomi og IKT-fag333531864
8Naturbruk, økologi-, miljøverns- og friluftslivsfag201361562
9Estetiske fag og håndverksfag38086466
10Humanistiske fag, tros-, og livssynsfag142272414
11Tjenesteyting og servicefag513182

Deltakernes alder i perioden fra 2015 til 2016

Antall deltakere per år, etter 10-årige aldersgrupper

Topp 5 kursemner for deltakere 14-19 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 14-19 år

EmneDeltakere
1Andre industri- og tekniske fag52
2Maritim trafikkopplæring, kyst- og sjøfartsfag42
3Engelsk30
4Norsk som andrespråk21
5Bygg og anlegg18

Topp 5 kursemner for deltakere 20-29 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 20-29 år

EmneDeltakere
1Andre industri- og tekniske fag2 354
2Tillitsvalgte i arbeidslivet1 705
3Psykologi1 398
4Helse og omsorg930
5Bygg og anlegg463

Topp 5 kursemner for deltakere 30-39 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 30-39 år

EmneDeltakere
1Helse og omsorg7 584
2Tillitsvalgte i arbeidslivet4 961
3Psykologi1 649
4Andre industri- og tekniske fag640
5Bygg og anlegg567

Topp 5 kursemner for deltakere 40-49 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 40-49 år

EmneDeltakere
1Tillitsvalgte i arbeidslivet6 458
2Helse og omsorg2 818
3Andre organisasjons- og ledelsesfag660
4Psykologi633
5Bygg og anlegg593

Topp 5 kursemner for deltakere 50-59 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 50-59 år

EmneDeltakere
1Tillitsvalgte i arbeidslivet4 402
2Helse og omsorg890
3Bygg og anlegg680
4Andre organisasjons- og ledelsesfag472
5Psykologi458

Topp 5 kursemner for deltakere 60+ år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 60+ år

EmneDeltakere
1Tillitsvalgte i arbeidslivet1 951
2Bygg og anlegg1 648
3Andre kommunikasjons- og samferdselsfag829
4Andre organisasjons- og ledelsesfag468
5Helse og omsorg345

Kommuner i Akademisk Studieforbund

Kursoversikt for topp 25 av 428 kommuner

Antall kurs, timer og deltakere per kommune etter kurs pr. 1 000 innbyggere i Akademisk Studieforbund 2016

KommuneKursKurstimerDeltakereKurs pr. 1 000 innbyggere
1Tynset216982153,8
2Ullensaker971 4893 6652,8
3Røst13011,8
4Kristiansand1564 8031 4631,8
5Øyer5931531,0
6Oslo kommune58310 78116 2700,9
7Stavanger1013 1232 5300,8
8Kongsberg195872620,7
9Hol3493070,7
10Rygge101644190,6
11Trondheim1192 3075 4350,6
12Oppdal4105230,6
13Asker348258490,6
14Tromsø408181 0630,5
15Røros335280,5
16Rendalen18150,5
17Sandefjord212713020,5
18Bergen1222 7444 0880,4
19Ringsaker144 3743630,4
20Andøy229300,4
21Stor-Elvdal11630,4
22Frogn675120,4
23Time7246520,4
24Selje110110,4
25Bodø184186860,4