Studieforbundstatistikk
Studieforbundenes kursvirksomhet i 2015Samisk studieforbund

118kurs
81 %tilrettelagte kurs
563deltakere
11 019kurstimer
1frivillige og ideelle organisasjoner
22 av 428kommuner med kursvirksomhet

Statistikken viser kursvirksomhet i studieforbund som er godkjent og får tilskudd etter voksenopplæringsloven. Denne rapporten viser kurs som er gjennomført i Samisk studieforbund i 2015.

For mer informasjon, se vofo.no eller kontakt Vofo på vofo@vofo.no.

Vofo logo

Kurs i hele landet

Kursoversikt for alle fylker

Antall kurs, timer og deltakere per fylke etter kurs pr. 1 000 innbyggere i 2015

FylkeKursKurstimerDeltakereKurs pr. 1 000 innbyggere
1Finnmark9710 1454401,3
2Troms12539700,1
3Nordland3100130,0
4Oslo4200250,0
5Sør-Trøndelag110130,0
6Hordaland12520,0
7Nord-Trøndelag0000,0
8Møre og Romsdal0000,0
9Sogn og Fjordane0000,0
10Rogaland0000,0
11Vest-Agder0000,0
12Aust-Agder0000,0
13Telemark0000,0
14Vestfold0000,0
15Buskerud0000,0
16Oppland0000,0
17Hedmark0000,0
18Akershus0000,0
19Østfold0000,0

Timer i perioden fra 2015 til 2015

Antall timer per år, i Samisk studieforbund og alle studieforbund

Kurs i perioden fra 2015 til 2015

Antall kurs per år, i Samisk studieforbund og alle studieforbund

Deltakere i perioden fra 2015 til 2015

Antall deltakere per år, i Samisk studieforbund og alle studieforbund

Organisasjoner i studieforbundet

Kursoversikt for alle organisasjoner

Antall kurs, timer og deltakere per organisasjon i Samisk studieforbund 2015

OrganisasjonKursKurstimerDeltakere
1Samisk studieforbund11811 019563

Organisasjonenes kurstimer i 2014 og 2015

Antall kurstimer per år, etter organisasjon

Deltakere på kursemner

Deltakere innenfor ulike kursemner

Antall deltakere i Samisk studieforbund 2015, etter hovedemne og kjønn

EmneKvinnerMennSum deltakere
1Estetiske fag og håndverksfag36936405
2Naturbruk, økologi-, miljøverns- og friluftslivsfag385997
3Språkfag361652
4Realfag, industri- og tekniske fag066
5Tjenesteyting og servicefag213

Deltakernes alder i perioden fra 2015 til 2015

Antall deltakere per år, etter 10-årige aldersgrupper

Topp 5 kursemner for deltakere 14-19 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 14-19 år

EmneDeltakere
1Fiske og havbruk25
2Andre håndverksfag22
3Kostymer, design13
4Andre naturbruk, økologi- og miljøvernsfag6
5Husdyrhold3

Topp 5 kursemner for deltakere 20-29 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 20-29 år

EmneDeltakere
1Andre håndverksfag49
2Kostymer, design23
3Jakt15
4Samisk8
5Andre naturbruk, økologi- og miljøvernsfag8

Topp 5 kursemner for deltakere 30-39 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 30-39 år

EmneDeltakere
1Andre håndverksfag48
2Kostymer, design31
3Samisk14
4Fiske og havbruk6
5Sang, vokalmusikk og kor5

Topp 5 kursemner for deltakere 40-49 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 40-49 år

EmneDeltakere
1Kostymer, design51
2Andre håndverksfag40
3Samisk12
4Husstell og rengjøring2
5Sang, vokalmusikk og kor1

Topp 5 kursemner for deltakere 50-59 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 50-59 år

EmneDeltakere
1Andre håndverksfag38
2Kostymer, design23
3Samisk12
4Sang, vokalmusikk og kor11
5Fiske og havbruk4

Topp 5 kursemner for deltakere 60+ år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 60+ år

EmneDeltakere
1Andre håndverksfag24
2Kostymer, design23
3Samisk5
4Husdyrhold5
5Sang, vokalmusikk og kor3

Kommuner i Samisk studieforbund

Kursoversikt for topp 25 av 428 kommuner

Antall kurs, timer og deltakere per kommune etter kurs pr. 1 000 innbyggere i Samisk studieforbund 2015

KommuneKursKurstimerDeltakereKurs pr. 1 000 innbyggere
1Guovdageaidnu - Kautokeino545 16824118,5
2Unjárga - Nesseby3160213,2
3Porsanger - Porsángu - Porsanki9746402,3
4Kvænangen234111,6
5Kárásjohka - Karasjok4235181,5
6Storfjord - Omasvuotna - Omasvuono245201,1
7Alta203 170751,0
8Loabák - Lavangen12451,0
9Kvalsund115081,0
10Gratangen14930,9
11Tjeldsund12550,8
12Evenes12530,7
13Skånland239150,7
14Salangen12440,5
15Nordreisa - Ráisa - Raisi230060,4
16Sør-Varanger4116270,4
17Rennebu110130,4
18Hammerfest2400100,2
19Målselv12460,1
20Sortland - Suortá15050,1
21Oslo kommune4200250,0
22Bergen12520,0
23Kristiansand0000,0
24Mandal0000,0
25Farsund0000,0