Studieforbundstatistikk
Studieforbundenes kursvirksomhet i 2015Studieforbundet næring og samfunn

1 973kurs
6 %tilrettelagte kurs
16 484deltakere
44 493kurstimer
46frivillige og ideelle organisasjoner
312 av 428kommuner med kursvirksomhet

Statistikken viser kursvirksomhet i studieforbund som er godkjent og får tilskudd etter voksenopplæringsloven. Denne rapporten viser kurs som er gjennomført i Studieforbundet næring og samfunn i 2015.

For mer informasjon, se vofo.no eller kontakt Vofo på vofo@vofo.no.

Vofo logo

Kurs i hele landet

Kursoversikt for alle fylker

Antall kurs, timer og deltakere per fylke etter kurs pr. 1 000 innbyggere i 2015

FylkeKursKurstimerDeltakereKurs pr. 1 000 innbyggere
1Nord-Trøndelag17410 0309611,3
2Aust-Agder1062 4028580,9
3Oppland1472 7461 3120,8
4Sogn og Fjordane721 1675020,7
5Nordland1533 0529660,6
6Buskerud1522 7721 5290,6
7Møre og Romsdal1301 9311 1970,5
8Sør-Trøndelag1122 4617420,4
9Telemark589014410,3
10Troms541 2496360,3
11Hedmark621 0885240,3
12Østfold891 9817780,3
13Hordaland1572 9901 2930,3
14Vest-Agder511 0603800,3
15Rogaland1312 6201 1820,3
16Vestfold561 0897150,2
17Akershus1242 2051 2630,2
18Oslo1312 5301 0370,2
19Finnmark142191680,2

Timer i perioden fra 2015 til 2015

Antall timer per år, i Studieforbundet næring og samfunn og alle studieforbund

Kurs i perioden fra 2015 til 2015

Antall kurs per år, i Studieforbundet næring og samfunn og alle studieforbund

Deltakere i perioden fra 2015 til 2015

Antall deltakere per år, i Studieforbundet næring og samfunn og alle studieforbund

Organisasjoner i studieforbundet

Kursoversikt for topp 5 organisasjoner

Antall kurs, timer og deltakere per organisasjon i Studieforbundet næring og samfunn 2015

OrganisasjonKursKurstimerDeltakere
130732715 7612 314
2Norges Skogeierforbund4646 9293 088
3Norges Bygdekvinnelag1522 7921 101
4Folkeakademienes Landsforbund1152 703696
5Norges Kvinne- og Familieforbund791 797498

Organisasjonenes kurstimer i 2014 og 2015

Antall kurstimer per år, etter organisasjon

Deltakere på kursemner

Deltakere innenfor ulike kursemner

Antall deltakere i Studieforbundet næring og samfunn 2015, etter hovedemne og kjønn

EmneKvinnerMennSum deltakere
1Naturbruk, økologi-, miljøverns- og friluftslivsfag8745 0065 880
2Organisasjons- og ledelsesfag1 2411 8083 049
3Estetiske fag og håndverksfag1 5926222 214
4Realfag, industri- og tekniske fag741 6521 726
5Helse-, sosial- og idrettsfag1 3152811 596
6Samfunnsfag6174521 069
7Humanistiske fag, tros-, og livssynsfag34936385
8Språkfag24245287
9Økonomi og IKT-fag13780217
10Samferdsels- og kommunikasjonsfag201939
11Tjenesteyting og servicefag91322

Deltakernes alder i perioden fra 2015 til 2015

Antall deltakere per år, etter 10-årige aldersgrupper

Topp 5 kursemner for deltakere 14-19 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 14-19 år

EmneDeltakere
1Skogbruk712
2Sosiologi264
3Tillitsvalgte i frivillige organisasjoner221
4Andre samfunnsfaglige emner201
5Jakt146

Topp 5 kursemner for deltakere 20-29 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 20-29 år

EmneDeltakere
1Skogbruk418
2Jakt270
3Tillitsvalgte i frivillige organisasjoner222
4Andre organisasjons- og ledelsesfag193
5Bygg og anlegg182

Topp 5 kursemner for deltakere 30-39 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 30-39 år

EmneDeltakere
1Skogbruk354
2Bygg og anlegg234
3Hagebruk, plantekultur og plantevern233
4Jakt233
5Arbeidsmiljø/verneombud171

Topp 5 kursemner for deltakere 40-49 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 40-49 år

EmneDeltakere
1Hagebruk, plantekultur og plantevern412
2Skogbruk333
3Jakt266
4Bygg og anlegg229
5Arbeidsmiljø/verneombud223

Topp 5 kursemner for deltakere 50-59 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 50-59 år

EmneDeltakere
1Hagebruk, plantekultur og plantevern466
2Skogbruk277
3Tekstil253
4Jakt220
5Arbeidsmiljø/verneombud197

Topp 5 kursemner for deltakere 60+ år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 60+ år

EmneDeltakere
1Tekstil411
2Hagebruk, plantekultur og plantevern369
3Litteratur289
4Helseopplysning/kosthold176
5Jakt134

Kommuner i Studieforbundet næring og samfunn

Kursoversikt for topp 25 av 428 kommuner

Antall kurs, timer og deltakere per kommune etter kurs pr. 1 000 innbyggere i Studieforbundet næring og samfunn 2015

KommuneKursKurstimerDeltakereKurs pr. 1 000 innbyggere
1Nesna731 45843139,0
2Vegårshei2334520111,4
3Leka339275,2
4Gildeskål9268714,5
5Bykle447264,3
6Valle568234,0
7Nore og Uvdal10110503,9
8Steinkjer828 7411583,8
9Birkenes196081353,8
10Hornindal457243,3
11Hurdal9882093,3
12Tysnes9126483,2
13Rendalen670293,2
14Hjartdal559373,1
15Evje og Hornnes11200823,1
16Iveland4138193,0
17Flå3241082,9
18Øystre Slidre9184812,8
19Surnadal162181152,7
20Modalen116142,6
21Halsa439302,6
22Nærøy13158702,6
23Oppdal163421312,3
24Sør-Aurdal788502,3
25Gloppen13194952,3