Fylkesstatistikk
Studieforbundenes kursvirksomhet i 2015Oslo

4 630kurs
10 %tilrettelagte kurs
62 916deltakere
144 072kurstimer
239frivillige og ideelle organisasjoner
1 av 1kommuner med kursvirksomhet

Statistikken viser kursvirksomhet i studieforbund som er godkjent og får tilskudd etter voksenopplæringsloven. Denne rapporten viser kurs som er gjennomført i Oslo i 2015.

For mer informasjon, se vofo.no eller kontakt Vofo på vofo@vofo.no.

Vofo logo

Kurs i hele landet

Kursoversikt for alle fylker

Antall kurs, timer og deltakere per fylke etter kurs pr. 1 000 innbyggere i 2015

FylkeKursKurstimerDeltakereKurs pr. 1 000 innbyggere
1Oppland2 61465 15225 88513,8
2Nord-Trøndelag1 64559 14716 51912,1
3Nordland2 54674 67126 83610,5
4Sogn og Fjordane1 15028 79513 29410,5
5Hedmark2 03867 22521 39810,4
6Troms1 70553 70418 63610,4
7Telemark1 70951 51316 3469,9
8Finnmark71924 4997 3969,5
9Hordaland4 647149 63350 9289,1
10Vest-Agder1 58244 25616 7798,7
11Vestfold2 04972 60422 1808,4
12Møre og Romsdal2 22559 40425 5568,4
13Sør-Trøndelag2 54588 01233 6958,2
14Buskerud2 24776 31125 9708,2
15Aust-Agder86825 1619 2327,6
16Akershus4 394139 61053 9327,5
17Rogaland3 33598 96537 0207,2
18Oslo4 630144 07262 9167,1
19Østfold2 02468 11823 3917,0

Timer i perioden fra 2015 til 2015

Antall timer per år, i Oslo og hele landet

Kurs i perioden fra 2015 til 2015

Antall kurs per år, i Oslo og hele landet

Deltakere i perioden fra 2015 til 2015

Antall deltakere per år, i Oslo og hele landet

Studieforbund i Oslo

Kursoversikt for alle studieforbund

Antall kurs, timer og deltakere per studieforbund i Oslo 2015

StudieforbundKursKurstimerDeltakere
1Studieforbundet Livslang Læring (SLL)1 18038 50914 430
2Musikkens studieforbund (MSF)38023 0463 771
3Kristelig studieforbund (K-stud)50618 4754 432
4Akademisk Studieforbund (AKS)70112 97117 199
5Studieforbundet Funkis (Funkis)44610 0294 748
6Studieforbundet KOR (SfK)22710 0094 459
7Idrettens studieforbund (ISF)3567 4785 050
8Studieforbundet kultur og tradisjon (SKT)1977 0091 677
9Studieforbundet Solidaritet (SO)1466 357735
10Studieforbundet AOF Norge (AOF)1553 6563 060
11Studieforbundet natur og miljø (N&M)1502 8491 926
12Studieforbundet næring og samfunn (SNS)1312 5301 037
13Venstres studieforbund (VS)42833226
14Samisk studieforbund (SOL)420025
15Senterpartiets Studieforbund (SpS)9121141

Studieforbundenes kurstimer i 2014 og 2015

Antall kurstimer per år, etter studieforbund

Deltakere på kursemner

Deltakere innenfor ulike kursemner

Antall deltakere i Oslo 2015, etter hovedemne og kjønn

EmneKvinnerMennSum deltakere
1Estetiske fag og håndverksfag10 2576 56616 823
2Organisasjons- og ledelsesfag7 0768 07415 150
3Helse-, sosial- og idrettsfag6 5833 3699 952
4Språkfag3 6671 8885 555
5Samfunnsfag3 6601 5385 198
6Humanistiske fag, tros-, og livssynsfag2 6021 7494 351
7Realfag, industri- og tekniske fag9081 9142 822
8Naturbruk, økologi-, miljøverns- og friluftslivsfag7901 1261 916
9Økonomi og IKT-fag434307741
10Samferdsels- og kommunikasjonsfag78239317
11Tjenesteyting og servicefag385391

Deltakernes alder i perioden fra 2015 til 2015

Antall deltakere per år, etter 10-årige aldersgrupper

Topp 5 kursemner for deltakere 14-19 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 14-19 år

EmneDeltakere
1Samspill1 510
2Instruktør-, trener- og lederutdanning1 371
3Etikk1 278
4Musikk675
5Instrumentalopplæring389

Topp 5 kursemner for deltakere 20-29 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 20-29 år

EmneDeltakere
1Norsk som hovedspråk1 266
2Instruktør-, trener- og lederutdanning1 105
3Kristendom1 069
4Sang, vokalmusikk og kor971
5Psykologi890

Topp 5 kursemner for deltakere 30-39 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 30-39 år

EmneDeltakere
1Helse og omsorg3 626
2Psykologi1 905
3Norsk som hovedspråk1 186
4Tillitsvalgte i arbeidslivet999
5Sang, vokalmusikk og kor948

Topp 5 kursemner for deltakere 40-49 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 40-49 år

EmneDeltakere
1Tillitsvalgte i arbeidslivet1 641
2Helse og omsorg1 478
3Instruktør-, trener- og lederutdanning1 153
4Sang, vokalmusikk og kor1 113
5Psykologi848

Topp 5 kursemner for deltakere 50-59 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 50-59 år

EmneDeltakere
1Sang, vokalmusikk og kor1 542
2Tillitsvalgte i arbeidslivet1 371
3Helse og omsorg976
4Samspill662
5Instruktør-, trener- og lederutdanning559

Topp 5 kursemner for deltakere 60+ år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 60+ år

EmneDeltakere
1Sang, vokalmusikk og kor1 864
2Helse og omsorg1 243
3Tillitsvalgte i arbeidslivet619
4Samspill594
5Organisasjonskunnskap396