Studieforbundstatistikk
Studieforbundenes kursvirksomhet i 2015Kristelig studieforbund

5 250kurs
0 %tilrettelagte kurs
42 212deltakere
139 011kurstimer
56frivillige og ideelle organisasjoner
232 av 428kommuner med kursvirksomhet

Statistikken viser kursvirksomhet i studieforbund som er godkjent og får tilskudd etter voksenopplæringsloven. Denne rapporten viser kurs som er gjennomført i Kristelig studieforbund i 2015.

For mer informasjon, se vofo.no eller kontakt Vofo på vofo@vofo.no.

Vofo logo

Kurs i hele landet

Kursoversikt for alle fylker

Antall kurs, timer og deltakere per fylke etter kurs pr. 1 000 innbyggere i 2015

FylkeKursKurstimerDeltakereKurs pr. 1 000 innbyggere
1Oppland79513 0134 6284,2
2Telemark61617 0124 0663,6
3Vest-Agder3889 3044 2692,1
4Rogaland90022 7226 2371,9
5Hordaland50812 9334 1081,0
6Sogn og Fjordane911 2476050,8
7Oslo50618 4754 4320,8
8Buskerud2036 4342 2810,7
9Østfold2125 8162 5350,7
10Vestfold1685 6211 5690,7
11Hedmark1334 9441 1030,7
12Akershus3109 1662 2440,5
13Aust-Agder601 6276310,5
14Nordland972 9178530,4
15Møre og Romsdal942 9709260,4
16Sør-Trøndelag852 3818840,3
17Troms401 3814190,2
18Nord-Trøndelag297452670,2
19Finnmark153031550,2

Timer i perioden fra 2015 til 2015

Antall timer per år, i Kristelig studieforbund og alle studieforbund

Kurs i perioden fra 2015 til 2015

Antall kurs per år, i Kristelig studieforbund og alle studieforbund

Deltakere i perioden fra 2015 til 2015

Antall deltakere per år, i Kristelig studieforbund og alle studieforbund

Organisasjoner i studieforbundet

Kursoversikt for topp 5 organisasjoner

Antall kurs, timer og deltakere per organisasjon i Kristelig studieforbund 2015

OrganisasjonKursKurstimerDeltakere
1Pinsebevegelsen1 01533 7086 342
2Menighetene i Den Norske Kirke1 04425 8829 687
3Hekta55113 8342 746
4Ungdom i Oppdrags Studieråd1357 7751 032
5Normisjon3407 6012 603

Organisasjonenes kurstimer i 2014 og 2015

Antall kurstimer per år, etter organisasjon

Deltakere på kursemner

Deltakere innenfor ulike kursemner

Antall deltakere i Kristelig studieforbund 2015, etter hovedemne og kjønn

EmneKvinnerMennSum deltakere
1Humanistiske fag, tros-, og livssynsfag14 1098 56522 674
2Estetiske fag og håndverksfag5 0822 7207 802
3Organisasjons- og ledelsesfag2 4401 7914 231
4Naturbruk, økologi-, miljøverns- og friluftslivsfag1 8451 7813 626
5Helse-, sosial- og idrettsfag1 0011 2942 295
6Språkfag634339973
7Samfunnsfag363203566
8Økonomi og IKT-fag18523
9Tjenesteyting og servicefag81422

Deltakernes alder i perioden fra 2015 til 2015

Antall deltakere per år, etter 10-årige aldersgrupper

Topp 5 kursemner for deltakere 14-19 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 14-19 år

EmneDeltakere
1Kristendom9 307
2Friluftslivsfag3 367
3Andre organisasjons- og ledelsesfag2 056
4Sang, vokalmusikk og kor1 046
5Musikk375

Topp 5 kursemner for deltakere 20-29 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 20-29 år

EmneDeltakere
1Kristendom3 668
2Sang, vokalmusikk og kor862
3Andre helse-, sosial- og idrettsfag400
4Norsk som andrespråk351
5Andre organisasjons- og ledelsesfag345

Topp 5 kursemner for deltakere 30-39 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 30-39 år

EmneDeltakere
1Kristendom2 121
2Sang, vokalmusikk og kor1 050
3Andre helse-, sosial- og idrettsfag408
4Norsk som andrespråk358
5Andre organisasjons- og ledelsesfag175

Topp 5 kursemner for deltakere 40-49 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 40-49 år

EmneDeltakere
1Kristendom1 870
2Sang, vokalmusikk og kor731
3Andre helse-, sosial- og idrettsfag388
4Andre organisasjons- og ledelsesfag334
5Norsk som andrespråk161

Topp 5 kursemner for deltakere 50-59 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 50-59 år

EmneDeltakere
1Kristendom1 942
2Sang, vokalmusikk og kor851
3Andre organisasjons- og ledelsesfag365
4Andre helse-, sosial- og idrettsfag325
5Samspill124

Topp 5 kursemner for deltakere 60+ år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 60+ år

EmneDeltakere
1Kristendom3 725
2Sang, vokalmusikk og kor1 522
3Andre organisasjons- og ledelsesfag301
4Andre helse-, sosial- og idrettsfag280
5Samspill240

Kommuner i Kristelig studieforbund

Kursoversikt for topp 25 av 428 kommuner

Antall kurs, timer og deltakere per kommune etter kurs pr. 1 000 innbyggere i Kristelig studieforbund 2015

KommuneKursKurstimerDeltakereKurs pr. 1 000 innbyggere
1Bø (Telemark)2252 7781 58237,6
2Hemsedal521 30570622,2
3Kragerø2087 7331 05919,6
4Lillehammer4878 6362 82617,8
5Lom2464619310,2
6Gloppen575923389,9
7Kviteseid235311829,3
8Gjøvik2432 5391 2258,1
9Seljord203601596,7
10Vegårshei11350645,5
11Rennesøy254472135,2
12Farsund495477205,1
13831 3755334,5
14Steigen11494794,4
15Finnøy132091134,1
16Lund13293804,0
17Oppegård973 5354433,6
18Time661 2004003,6
19Audnedal6171353,4
20Våler (Østfold)15704942,9
21Drangedal12494852,9
22Sirdal577282,7
23Stavanger3518 9822 2422,7
24Kristiansand2275 6012 8032,6
25Sandnes1905 1391 1962,6