Studieforbundstatistikk
Studieforbundenes kursvirksomhet i 2015Studieforbundet Funkis

6 645kurs
95 %tilrettelagte kurs
55 091deltakere
147 105kurstimer
64frivillige og ideelle organisasjoner
300 av 428kommuner med kursvirksomhet

Statistikken viser kursvirksomhet i studieforbund som er godkjent og får tilskudd etter voksenopplæringsloven. Denne rapporten viser kurs som er gjennomført i Studieforbundet Funkis i 2015.

For mer informasjon, se vofo.no eller kontakt Vofo på vofo@vofo.no.

Vofo logo

Kurs i hele landet

Kursoversikt for alle fylker

Antall kurs, timer og deltakere per fylke etter kurs pr. 1 000 innbyggere i 2015

FylkeKursKurstimerDeltakereKurs pr. 1 000 innbyggere
1Nordland70816 5585 1762,9
2Nord-Trøndelag3729 4472 7402,7
3Hedmark3846 0482 3592,0
4Møre og Romsdal4858 3943 3941,8
5Finnmark1222 1338711,6
6Buskerud4389 7434 2251,6
7Akershus91426 1697 6361,6
8Troms2184 5861 7201,3
9Vestfold3146 1252 8621,3
10Oppland2244 8412 3521,2
11Vest-Agder2145 4311 9921,2
12Sør-Trøndelag3668 3012 8921,2
13Telemark1944 2341 9471,1
14Hordaland53710 9274 0141,1
15Aust-Agder1202 9818051,0
16Østfold2965 8552 5121,0
17Oslo44610 0294 7480,7
18Sogn og Fjordane567624700,5
19Rogaland2374 5412 3760,5

Timer i perioden fra 2015 til 2015

Antall timer per år, i Studieforbundet Funkis og alle studieforbund

Kurs i perioden fra 2015 til 2015

Antall kurs per år, i Studieforbundet Funkis og alle studieforbund

Deltakere i perioden fra 2015 til 2015

Antall deltakere per år, i Studieforbundet Funkis og alle studieforbund

Organisasjoner i studieforbundet

Kursoversikt for topp 5 organisasjoner

Antall kurs, timer og deltakere per organisasjon i Studieforbundet Funkis 2015

OrganisasjonKursKurstimerDeltakere
1Landsforeningen for hjerte- og lungesyke1 52641 11013 817
2Norges Blindeforbund1 39638 1357 677
3Norsk Revmatikerforbund1 54029 95012 798
4Norges Fibromyalgiforbund3746 3872 591
5Hørselshemmedes Landsforbund4196 2134 528

Organisasjonenes kurstimer i 2014 og 2015

Antall kurstimer per år, etter organisasjon

Deltakere på kursemner

Deltakere innenfor ulike kursemner

Antall deltakere i Studieforbundet Funkis 2015, etter hovedemne og kjønn

EmneKvinnerMennSum deltakere
1Helse-, sosial- og idrettsfag23 76610 52534 291
2Organisasjons- og ledelsesfag7 1343 70610 840
3Estetiske fag og håndverksfag2 8168403 656
4Humanistiske fag, tros-, og livssynsfag2 2968953 191
5Samfunnsfag1 2654151 680
6Økonomi og IKT-fag488324812
7Språkfag425145570
8Samferdsels- og kommunikasjonsfag282149
9Naturbruk, økologi-, miljøverns- og friluftslivsfag112

Deltakernes alder i perioden fra 2015 til 2015

Antall deltakere per år, etter 10-årige aldersgrupper

Topp 5 kursemner for deltakere 14-19 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 14-19 år

EmneDeltakere
1Helse og omsorg671
2Tillitsvalgte i frivillige organisasjoner180
3Organisasjonskunnskap135
4Sosialpolitiske emner og rettigheter73
5Engelsk29

Topp 5 kursemner for deltakere 20-29 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 20-29 år

EmneDeltakere
1Helse og omsorg770
2Tillitsvalgte i frivillige organisasjoner329
3Organisasjonskunnskap211
4Sosialpolitiske emner og rettigheter183
5Tegnspråk101

Topp 5 kursemner for deltakere 30-39 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 30-39 år

EmneDeltakere
1Helse og omsorg1 308
2Tillitsvalgte i frivillige organisasjoner326
3Sosialpolitiske emner og rettigheter256
4Organisasjonskunnskap178
5Tegnspråk64

Topp 5 kursemner for deltakere 40-49 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 40-49 år

EmneDeltakere
1Helse og omsorg2 839
2Tillitsvalgte i frivillige organisasjoner633
3Sosialpolitiske emner og rettigheter596
4Organisasjonskunnskap444
5Pedagogikk og undervisning141

Topp 5 kursemner for deltakere 50-59 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 50-59 år

EmneDeltakere
1Helse og omsorg4 309
2Tillitsvalgte i frivillige organisasjoner1 091
3Organisasjonskunnskap888
4Sosialpolitiske emner og rettigheter851
5historie327

Topp 5 kursemner for deltakere 60+ år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 60+ år

EmneDeltakere
1Helse og omsorg19 209
2Organisasjonskunnskap2 869
3Tillitsvalgte i frivillige organisasjoner2 609
4Sosialpolitiske emner og rettigheter2 532
5historie2 488

Kommuner i Studieforbundet Funkis

Kursoversikt for topp 25 av 428 kommuner

Antall kurs, timer og deltakere per kommune etter kurs pr. 1 000 innbyggere i Studieforbundet Funkis 2015

KommuneKursKurstimerDeltakereKurs pr. 1 000 innbyggere
1Evenes1554 691591111,9
2Hurdal3029 2152 274109,7
3Alvdal3773831715,3
4Vega165118713,1
5Lebesby161968611,9
6Loabák - Lavangen112119810,9
7Inderøy711 12236710,5
8Stordal1098439,6
9Engerdal12433558,8
10Brønnøy651 5384618,2
11Øksnes341 0792957,5
12Berg6284386,6
13Vestby1086 5043416,6
14Askøy1774 1419896,4
15Åfjord205321676,2
16Dyrøy7150496,1
17Voss857072545,9
18Storfjord - Omasvuotna - Omasvuono11333965,8
19Gildeskål11182535,5
20Sømna11321885,3
21Sauherad225342525,1
22Åsnes384831725,0
23Sør-Fron152591964,7
24Fauske - Fuossko456474304,7
25Røros266412444,6