Studieforbundstatistikk
Studieforbundenes kursvirksomhet i 2015Studieforbundet AOF Norge

2 101kurs
2 %tilrettelagte kurs
38 718deltakere
67 039kurstimer
22frivillige og ideelle organisasjoner
185 av 428kommuner med kursvirksomhet

Statistikken viser kursvirksomhet i studieforbund som er godkjent og får tilskudd etter voksenopplæringsloven. Denne rapporten viser kurs som er gjennomført i Studieforbundet AOF Norge i 2015.

For mer informasjon, se vofo.no eller kontakt Vofo på vofo@vofo.no.

Vofo logo

Kurs i hele landet

Kursoversikt for alle fylker

Antall kurs, timer og deltakere per fylke etter kurs pr. 1 000 innbyggere i 2015

FylkeKursKurstimerDeltakereKurs pr. 1 000 innbyggere
1Østfold34818 2513 8491,2
2Rogaland26510 9894 6070,6
3Troms882 4141 3480,5
4Finnmark401 0485970,5
5Telemark832 5489180,5
6Nordland1132 9092 1570,5
7Sogn og Fjordane498489090,4
8Nord-Trøndelag601 0791 3750,4
9Akershus2435 8666 7470,4
10Oppland711 2861 4950,4
11Buskerud932 1062 2500,3
12Hedmark651 5301 2260,3
13Møre og Romsdal852 4091 3900,3
14Sør-Trøndelag903 5271 7150,3
15Vest-Agder501 4458020,3
16Hordaland1253 1472 5350,2
17Oslo1553 6563 0600,2
18Vestfold531 0461 2290,2
19Aust-Agder259355090,2

Timer i perioden fra 2015 til 2015

Antall timer per år, i Studieforbundet AOF Norge og alle studieforbund

Kurs i perioden fra 2015 til 2015

Antall kurs per år, i Studieforbundet AOF Norge og alle studieforbund

Deltakere i perioden fra 2015 til 2015

Antall deltakere per år, i Studieforbundet AOF Norge og alle studieforbund

Organisasjoner i studieforbundet

Kursoversikt for topp 5 organisasjoner

Antall kurs, timer og deltakere per organisasjon i Studieforbundet AOF Norge 2015

OrganisasjonKursKurstimerDeltakere
1Studieforbundet AOF Norge81446 3828 516
2Fagforbundet4177 23810 092
3Fellesforbundet2153 3544 850
4Industri Energi1121 6032 864
5Handel og Kontor i Norge741 2231 836

Organisasjonenes kurstimer i 2014 og 2015

Antall kurstimer per år, etter organisasjon

Deltakere på kursemner

Deltakere innenfor ulike kursemner

Antall deltakere i Studieforbundet AOF Norge 2015, etter hovedemne og kjønn

EmneKvinnerMennSum deltakere
1Organisasjons- og ledelsesfag15 37617 28732 663
2Estetiske fag og håndverksfag7095451 254
3Språkfag553422975
4Realfag, industri- og tekniske fag493481974
5Helse-, sosial- og idrettsfag594118712
6Tjenesteyting og servicefag287405692
7Økonomi og IKT-fag336203539
8Humanistiske fag, tros-, og livssynsfag330156486
9Naturbruk, økologi-, miljøverns- og friluftslivsfag41318359
10Samfunnsfag412364

Deltakernes alder i perioden fra 2015 til 2015

Antall deltakere per år, etter 10-årige aldersgrupper

Topp 5 kursemner for deltakere 14-19 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 14-19 år

EmneDeltakere
1Tillitsvalgte i arbeidslivet399
2Organisasjonskunnskap164
3Teater, revy og drama123
4Arbeidsmiljø/verneombud86
5Jakt66

Topp 5 kursemner for deltakere 20-29 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 20-29 år

EmneDeltakere
1Tillitsvalgte i arbeidslivet3 465
2Organisasjonskunnskap1 349
3Arbeidsmiljø/verneombud327
4Andre tjenesteytings- og servicefag157
5Matematikk151

Topp 5 kursemner for deltakere 30-39 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 30-39 år

EmneDeltakere
1Tillitsvalgte i arbeidslivet4 377
2Organisasjonskunnskap1 321
3Arbeidsmiljø/verneombud271
4Andre helse-, sosial- og idrettsfag201
5Andre tjenesteytings- og servicefag174

Topp 5 kursemner for deltakere 40-49 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 40-49 år

EmneDeltakere
1Tillitsvalgte i arbeidslivet6 518
2Organisasjonskunnskap1 898
3Arbeidsmiljø/verneombud300
4Bygg og anlegg208
5Andre helse-, sosial- og idrettsfag200

Topp 5 kursemner for deltakere 50-59 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 50-59 år

EmneDeltakere
1Tillitsvalgte i arbeidslivet6 257
2Organisasjonskunnskap1 964
3Arbeidsmiljø/verneombud273
4Bygg og anlegg138
5Andre helse-, sosial- og idrettsfag111

Topp 5 kursemner for deltakere 60+ år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 60+ år

EmneDeltakere
1Tillitsvalgte i arbeidslivet2 714
2Organisasjonskunnskap893
3Andre IKT-fag229
4Teater, revy og drama86
5Musikk73

Kommuner i Studieforbundet AOF Norge

Kursoversikt for topp 25 av 428 kommuner

Antall kurs, timer og deltakere per kommune etter kurs pr. 1 000 innbyggere i Studieforbundet AOF Norge 2015

KommuneKursKurstimerDeltakereKurs pr. 1 000 innbyggere
1Ulvik82461617,2
2Røros291 5763465,2
3Engerdal7343835,2
4Gol224916384,8
5Ski1423 8593 4784,8
6Berg480324,4
7Berlevåg3120212,9
8Gausdal183054402,9
9Sarpsborg1475 7491 9372,7
10Haugesund926 4651 3482,5
11Herøy (Møre og Romsdal)225541532,5
12Gáivuotna - Kåfjord - Kaivuono5118362,3
13Porsanger - Porsángu - Porsanki81041632,0
14Stjørdal468041 0982,0
15Holtålen4224342,0
16Jølster683992,0
17Fauske - Fuossko195603502,0
18Hurdal583931,8
19Båtsfjord4124451,8
20Fredrikstad1399 6601 3111,8
21Sørfold324611,5
22Jevnaker101392301,5
23Sør-Varanger154441771,5
24Skien712 3915291,3
25Sola324486211,2