Studieforbundstatistikk
Studieforbundenes kursvirksomhet i 2015Akademisk Studieforbund

1 814kurs
1 %tilrettelagte kurs
50 021deltakere
41 236kurstimer
23frivillige og ideelle organisasjoner
74 av 428kommuner med kursvirksomhet

Statistikken viser kursvirksomhet i studieforbund som er godkjent og får tilskudd etter voksenopplæringsloven. Denne rapporten viser kurs som er gjennomført i Akademisk Studieforbund i 2015.

For mer informasjon, se vofo.no eller kontakt Vofo på vofo@vofo.no.

Vofo logo

Kurs i hele landet

Kursoversikt for alle fylker

Antall kurs, timer og deltakere per fylke etter kurs pr. 1 000 innbyggere i 2015

FylkeKursKurstimerDeltakereKurs pr. 1 000 innbyggere
1Oslo70112 97117 1991,1
2Vest-Agder1815 1101 6361,0
3Troms701 3052 2190,4
4Sør-Trøndelag1252 3565 5000,4
5Rogaland1594 9103 1040,3
6Hordaland1392 6855 0370,3
7Akershus1562 5725 7250,3
8Hedmark344 5177530,2
9Finnmark132563850,2
10Buskerud451 0201 7230,2
11Nordland397721 5290,2
12Vestfold364729170,1
13Sogn og Fjordane152546680,1
14Aust-Agder111783310,1
15Oppland184357810,1
16Østfold277158470,1
17Møre og Romsdal233139450,1
18Nord-Trøndelag101963700,1
19Telemark121993520,1

Timer i perioden fra 2015 til 2015

Antall timer per år, i Akademisk Studieforbund og alle studieforbund

Kurs i perioden fra 2015 til 2015

Antall kurs per år, i Akademisk Studieforbund og alle studieforbund

Deltakere i perioden fra 2015 til 2015

Antall deltakere per år, i Akademisk Studieforbund og alle studieforbund

Organisasjoner i studieforbundet

Kursoversikt for topp 5 organisasjoner

Antall kurs, timer og deltakere per organisasjon i Akademisk Studieforbund 2015

OrganisasjonKursKurstimerDeltakere
1Den norske legeforening3698 36311 871
2Aftenskolen Agder1644 7971 111
3Tekna - Teknisk naturvitenskapelig forening2984 49112 089
4Fjellugla kompetanse204 361245
5Aftenskolen Rogaland1053 8521 139

Organisasjonenes kurstimer i 2014 og 2015

Antall kurstimer per år, etter organisasjon

Deltakere på kursemner

Deltakere innenfor ulike kursemner

Antall deltakere i Akademisk Studieforbund 2015, etter hovedemne og kjønn

EmneKvinnerMennSum deltakere
1Organisasjons- og ledelsesfag13 3416 78120 122
2Helse-, sosial- og idrettsfag7 8215 48013 301
3Realfag, industri- og tekniske fag1 8464 9866 832
4Samfunnsfag3 1361 3864 522
5Samferdsels- og kommunikasjonsfag6621 3602 022
6Språkfag6575841 241
7Økonomi og IKT-fag223357580
8Estetiske fag og håndverksfag42395518
9Humanistiske fag, tros-, og livssynsfag140332472
10Naturbruk, økologi-, miljøverns- og friluftslivsfag185133318
11Tjenesteyting og servicefag504393

Deltakernes alder i perioden fra 2015 til 2015

Antall deltakere per år, etter 10-årige aldersgrupper

Topp 5 kursemner for deltakere 14-19 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 14-19 år

EmneDeltakere
1Maritim trafikkopplæring, kyst- og sjøfartsfag67
2Matematikk29
3Norsk som andrespråk28
4Tegning, maling, grafikk16
5Tysk15

Topp 5 kursemner for deltakere 20-29 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 20-29 år

EmneDeltakere
1Tillitsvalgte i arbeidslivet1 850
2Helse og omsorg918
3Psykologi891
4Bygg og anlegg495
5Andre industri- og tekniske fag314

Topp 5 kursemner for deltakere 30-39 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 30-39 år

EmneDeltakere
1Helse og omsorg7 581
2Tillitsvalgte i arbeidslivet4 363
3Psykologi1 994
4Bygg og anlegg699
5Andre organisasjons- og ledelsesfag633

Topp 5 kursemner for deltakere 40-49 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 40-49 år

EmneDeltakere
1Tillitsvalgte i arbeidslivet5 919
2Helse og omsorg2 566
3Psykologi811
4Andre industri- og tekniske fag734
5Bygg og anlegg675

Topp 5 kursemner for deltakere 50-59 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 50-59 år

EmneDeltakere
1Tillitsvalgte i arbeidslivet4 134
2Helse og omsorg926
3Bygg og anlegg659
4Andre industri- og tekniske fag558
5Andre kommunikasjons- og samferdselsfag489

Topp 5 kursemner for deltakere 60+ år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 60+ år

EmneDeltakere
1Tillitsvalgte i arbeidslivet1 654
2Helse og omsorg417
3Bygg og anlegg378
4Psykologi339
5Andre kommunikasjons- og samferdselsfag278

Kommuner i Akademisk Studieforbund

Kursoversikt for topp 25 av 428 kommuner

Antall kurs, timer og deltakere per kommune etter kurs pr. 1 000 innbyggere i Akademisk Studieforbund 2015

KommuneKursKurstimerDeltakereKurs pr. 1 000 innbyggere
1Ullensaker961 4723 4762,9
2Kristiansand1734 9751 2942,0
3Tynset9538861,6
4Øyer51202001,0
5Flå117181,0
6Oslo kommune56410 35615 0850,9
7Tromsø561 0821 7290,8
8Stavanger932 8411 9880,7
9Hol3512700,7
10Trondheim1162 2325 2380,6
11Sandnes441 4895480,6
12Aukra227270,6
13Kongsberg133902300,5
14Bodø235789760,5
15Bergen1222 4863 9560,4
16Lørenskog15205460,4
17Sandefjord192283650,4
18Gjemnes112190,4
19Ringsaker133 8422100,4
20Øystre Slidre11410,3
21Hole251900,3
22Hammerfest369680,3
23Time5234360,3
24Sarpsborg144084400,3
25Førde352890,2